top of page

PAVASARIO ŽAISMĖ

Jurbarko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis kartu su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, surengė meninių darbų parodą ,,Pavasario žaismė“. Ji eksponuojama Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje iki balandžio 17 d.
                                                             Kviečiame aplankyti! 

SVEIKINAME NAUJĄ BŪRELIO TARYBĄ!

20210929_152633.jpg

       2021 m. rugsėjo mėn. 29 d. vykusiame specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkime išrinkta nauja taryba: pirmininkė Viktorija Milkutė (Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė), pavaduotoja Zita Neverdauskienė (Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė), sekretorė Rima Mikalkėnienė (Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė).

 

                      Išbandykite vaikų lopšelio - darželio "Nykštukas"

                      logopedės metodininkės Imedos Čeberkienės

                  kurtas priemones:

     

 

 

 

                                                             Interaktyvus žaidimas „Kas taip sako?" 

                                                Lavinti kalbinę klausą. Mokyti pažinti ir įvardinti paveikslėliuose                                                    esančius daiktus. Skatinti įsiminti trumpus eilėraščius.

                                                https://wordwall.net/resource/1316206/kas-taip-sako

 

Interaktyvus žaidimas "Tas ar ta?"

  Mokyti skirti vyriškąją ir moteriškąją gimines. Nustatyti pirmą ir paskutinį žodžio garsą.

https://wordwall.net/resource/1448759/tas-ar-ta

 

 Interaktyvus žaidimas "Laukiniai paukščiai".

 

  Mokyti atsakyti į klausimus pilnu sakiniu, taisyklingai pavadinti laukinius paukščius ir išmokti jų "daineles" .https://wordwall.net/resource/1572219/laukiniai-pauk%c5%a1%c4%8diai

 

Interaktyvus žaidimas „Medžiai“.

 

  Įtvirtinti sąvoką: „medžiai“. Išmokyti medžių pavadinimus.Mokyti diferencijuoti, kuris medis yra lapuotis, o kuris - spygliuotis. 

https://wordwall.net/resource/6951159/med%c5%beiai-spygliuo%c4%8diai-ir-lapuo%c4%8diai

 

 

  Interaktyvus žaidimas „Kalėdos su skaičiais iki 5“.

 

   Plėsti ir turtinti žodyną. Mokyti skaičiuoti ir pavadinti su Kalėdomis susijusius daiktus. Skatinti pasakyti sakinį, taisyklingai derinant daiktavardį su skaitvardžiu.

https://wordwall.net/resource/8879564/kal%c4%97dos-su-skai%c4%8diais-iki-5

 

 

Interaktyvus žaidimas „Žiema. Kiek žodis turi skiemenų?“

 

   Plėsti ir turtinti žodyną. Lavinti girdimąjį suvokimą. Tardami daiktų pavadinimus, plojame tiek kartų, kiek žodyje yra skiemenų ir paspaudžiame atitinkamą skaičių.

https://wordwall.net/resource/9017501/%c5%beiema-kiek-%c5%beodis-turi-skiemen%c5%b3

saulė.gif

Gruodžio mėn. 16 d. vykusiame seminare-praktikume "Meninė-kūrybinė vaikų raiška - Atrask save", skirtame Jurbarko r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio nariams ir Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokytojams, buvo pristatyta respublikinė virtuali specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų paroda

     "SAULĖS VAIKAI",

kurioje dalyvavo daugiau nei 150 vaikų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.

 

Pasigrožėkime:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oy3iGjUsv18 

                                                          ŽAIDIMAI MOKO 

   

    Lapkričio mėnesį Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje buvo vykdomas projektas ,,Žaidimai moko“.

  Projekto tikslas – lavinti smulkiąją ir artikuliacinę motoriką, kalbinį kvėpavimą, girdimąjį suvokimą. Grupės auklėtojos V.Greičiuvienė, J.Ordinienė, logopedė A.Štulienė ir muzikos pedagogė O. Yurenene parinko užduotis šių įgūdžių lavinimui, atsižvelgdamos į metų sezoniškumą. Lapkritis – toks metas, kada visi turime prisitaikyti prie darganotų orų ir tinkamai pasiruošti žiemai. Tam vaikai ir ruošėsi – spalvino guminius batus, pūsdami šiaudeliais spalvotą vandenį padarė balas, kad turėtų per ką šokinėti! Kad būtų kur pasislėpti nuo lietaus, plėšė spalvotą popierių ir papuošė skėčius, tapo vėju , pūtė rudeninius lapus. Gavę ežiuko laišką, iškeliavo į mišką rinkti lapų žvėrelio guoliui. Pakeliui išgirdo daug miško garsų ir stengėsi juos atpažinti. Lapus rinkti irgi buvo galima tik suradus pasislėpusią saulytę, grojant linksmai muzikai. Reikėjo labai atidžiai klausyti, kada muzikiniai garsai pranašauja lietų, kad spėtų pasislėpti po skėčiu. Surinkę lapus, vaikai padovanojo ežiukui šiltą guolį žiemai.

IMG_20201123_102358.jpg
IMG_20201119_101612.jpg
IMG_20201118_100637.jpg
IMG_20201119_100842.jpg

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos

vyr. logopedė Zita Neverdauskienė

dalijasi savo idėjomis

IMG_20201202_141123.jpg
IMG_20201202_141530.jpg
IMG_20201202_141948.jpg

 

Jurbarko r. Smalininkų TVM specialiojo ugdymo skyriaus mokinių

Rudens gėrybių paroda

Eržvilko gimnazijos vyr. specialioji pedagogė

Rima Mikalkėnienė

dalinasi savo patirtimi!

 

20201104_081805.jpg

6 kl. mokinių mąstymo žemėlapis

"Bebrai"

Geriau suprasti veiksmažodžio laikus padės štai toks tortas

"Veiksmažodžio gimtadienyje"

20201015_145315.jpg
svietimo-ir-mokslos-ministerija.png

Jurbarko vaikų lopšelio - darželio "Nykštukas"

logopedė metodininkė

Imeda Čeberkienė dalinasi smagia garsų įtvirtinimo idėja....

20201116_104058.jpg

Žaidimo taisyklės:

- Žaidžiama dviese.

- Vaikas, uždėjęs O ar X ženkliuką ant pasirinkto paveikslėlio, turi pasakyti, kokiu garsu prasideda jame nupiešto objekto pavadinimas.

- Laimi tas, kuris daugiau  vienodais ženkliukais užpildo vertikalių, horizontalių ar kryžminių eilučių.

2020 m. vasario mėn. 18 d. Jurbarke įvyko

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija

"Įvairių ugdymo metodų, būdų bei priemonių taikymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais",

Gerosios patirties sklaida „Metodų mugėje“

 

 

         „Kaip negalima patraukti augalo viršūnės, kad jis imtų gražiau augti, taip negalima pagreitinti ir asmenybės tobulėjimo skubinant, raginant ar traukiant.“

                                                                                                              Vitalija Lepeškienė

 

       Respublikinė metodinė - praktinė konferencija subūrė nemažą būrį klausytojų iš Jurbarko, Tauragės, Kauno, Šilutės rajonų. Visus konferencijos dalyvius sudomino logopedės, MB „Lavina LT“ direktorės Dianos Jazukevičienės pranešimas ,,Abiejų smegenų pusrutulių aktyvinimas per logopedines pratybas”, galimybė praktiškai susipažinti su Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ logopedės – metodininkės Aušros Eristi parengta metodine priemone „Klausau, girdžiu, skiriu...“.

       Gerosios patirties sklaida vyko  „Metodų mugėje“, kurioje buvo pateikta daug praktinių pavyzdžių, kuriais dalinosi ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai. Tinkamai parinkti įvairūs ugdymo būdai ir metodai padeda ugdyti SUP turinčių mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, t.y. žinių bei supratimo, praktinių gebėjimų visumą.

 

       Konferencijos refleksija „Kelio metodu“. Apibendrinant konferencijos dalyvių išsakytas mintis galima teigti, kad  labiausiai patiko praktinių pranešimų gausa, lektorių kūrybiškumas ir išradingumas ir tai, kad naujas idėjas bus lengva pritaikyti kasdieniame darbe.

 

Konferencijos dalyvių mintys:

 

Tobulėjimui ribų nėra, todėl žingsniuoti turime visą gyvenimą. Jaučiu, kad šiandien nuėjau daug prasmingų žingsnelių!“

 

„Labiausiai patiko praktinių pranešimų gausa, lektorių kūrybiškumas ir išradingumas.“

 

„Naujas idėjas bus lengva pritaikyti kasdieniame darbe.“

 

„Gerosios patirties sklaida – puikiausias ir reikalingiausias etapas kasdieniame darbe.“

 

„Smagu prisiminti tai, kas kartais būna primiršta, ir vėl panaudoti naujai.“

 

„Tikras atradimų kelias – tai ne naujų vietovių ieškojimas, o regėjimas naujomis akimis“.

                                                                                                                           Marcel Proust

Rajono ugdymo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai

2019 m.birželio mėn. 14 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje – seminare

„Ugdymo erdvių ir veiklų pritaikymas, ugdant skirtingų gebėjimų vaikus“

64838604_2238908366227519_73883802793473

 Jurbarko ir Klaipėdos rajonų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniai būreliai tęsia bendradarbiavimą bei kartu sudalyvavo metodinėje dienoje. Dalyviai susipažino su Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus ir Priekulės vaikų lopšelio-darželio gerąja patirtimi bei Klaipėdos rajono J. Gižo etnografinės sodybos galimybėmis ugdant skirtingų gebėjimų vaikus. Minėdami Gedulo ir vilties dieną dalyviai prisijungė prie šalyje organizuotos visuotinės tylos minutės, pagerbiant tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.

   Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Vinkuvienė skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje“, kuriame supažindino su specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo galimybėmis šioje įstaigoje.

    Apžiūrėję atnaujintas skyriaus edukacines erdves, metodinės dienos dalyviai, vyko į Priekulės vaikų lopšelį-darželį. Šis darželis yra Mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2018 metų nugalėtojas. Po svetingo sutikimo Priekulės vaikų lopšelio-darželio direktorė Irena Skrabienė skaitė pranešimą „Edukacinių erdvių kūrimas ir jų naudojimas vaikų ugdymo procesui organizuoti“. Metodinės dienos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti puikias įstaigos lauko ir vidaus edukacines erdves.

       Vėliau dalyviai vyko į Dreverną, kur dalyvavo J. Gižo etnografinėje sodyboje organizuotoje edukacinėje programoje „Žuvies kelias“.

         

        Ši diena suteikė puikią progą pasidalinti sukaupta darbo patirtimi, idėjomis, padiskutuoti, tęsti specialistų bendradarbiavimą.

    Straipsnio autorės: Klaipėdos r. specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė Diana Jarutienė, I. Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Vinkuvienė

64279305_1224744921020573_34043939515898
64290677_2365872080294628_73062485045092
64581955_458313494987069_272595681581989
64223396_450795475705022_231295370552934
64885999_2370984193138555_34115556978867
64788242_2520787547941188_70114691493396
64605422_2383984648511883_44213672515133
64413979_357501761631426_346695863711144
62520805_1969306819841694_86065892639931
20190614_114052
20190614_114550
20190614_114934
20190614_123828
64327307_2318111871762593_49523104944645
065
64592959_1702644533376000_55157163114197
bottom of page