top of page

Metodinio būrelio pirmininkė - Viktorija Milkutė (Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė).

 

Pirmininkės pavaduotoja - Zita Neverdauskienė (Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos vyr. logopedė).

 

Sekretorė -Rima Mikalkėnienė (Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė).

Tarybos nariai:

  • Aušra Ališauskienė (Jurbarko ŠC PPT, Jurbarko r. Jurbarkų darželio- mokyklos logopedė metodininkė);

  • Jovita Gėdminaitė (Jurbarko "Ąžuoliuko" mokyklos specialioji pedagogė metodininkė).

  • Ligita Naujokienė (Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė).

 

 

Būrelio veiklą koordinuoja Jurbarko švietimo centras.

 

El. paštas: jsplmr@googlegroups.com 

 

 

 

 

bottom of page